Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μιχάλας Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας: Τάμαρη Βαρβάρα

Αντιπρόεδρος : Μανδάλας Κων/νος

Ταμίας : Ζώης Κων/νος

Έφορος Υλικού: Αρτακιανος Νικόλαος

Μέλη: Παπαδάκης Στυλιανός , Βλάχος Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη : Κουτσουράδης Βασίλειος , Δαμίρης Κων/νος , Ανδρεάδης Κων/νος , Κιτρομηλίδη Ποθητή.

 

 

Φωτογραφικό υλικό