Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γιαννακας Ευστράτιος

Γενικός Γραμματέας: Τσουμπή Ελευθερία

Αντιπρόεδρος : Μαμαλής Στυλιανός

Ταμίας Α': Ζώης Κων/νος

Ταμίας Β': Μαμαλής Γεώργιος

Έφορος Υλικού: Μιχάλας Γεώργιος

Μέλη: Γιαννιτσαριώτης Θεόδωρος, Αρτακιανός Νικόλαος , Δαμίρης Κων/νος , Μανδάλας Κων/νος , Παπαδάκης Στυλιανός .

Αναπληρωματικά Μελή:  Κιτρομυλίδη Ποθητή , Επιτροπάκης Μάριος , Αφενδής Νικόλαος.
 

 

Φωτογραφικό υλικό