Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γιαννακας Ευστράτιος

Γενικός Γραμματέας: Αφενδής Νικόλαος

Αντιπρόεδρος : Μαμαλής Στυλιανός

Ταμίας Α': Ζώης Κων/νος

Ταμίας Β': Επιτροπάκης Μάριος

Έφορος Υλικού: Μιχάλας Γεώργιος

Μέλη: Αμύγδαλος Γεώργιος, Αρτακιανός Νικόλαος , Δαμίρης Κων/νος , Μανδάλας Κων/νος , Παπαδάκης Στυλιανός .

Αναπληρωματικό μέλος : Κιτρομυλίδη Ποθητή

 

 

Φωτογραφικό υλικό