Ευχαριστήριο !!

Ευχαριστήριο !!

Ευχαριστούμε τoν κo Jimmy Pristouris , για την ευγενική χορηγία του στην ομάδα μας , εις μνήμη Παντελή Μαμαλή .

Στις δύσκολες οικονομικές μέρες που ζούμε, κινήσεις όπως αυτές μας δίνουν  ελπίδα στην προσπάθεια που κάνουμε για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή μας και την διέξοδο που δίνουμε για τη νέα γενιά.

εκ του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Πρόεδρος Ευστράτιος Γιάννακας .

Φωτογραφικό υλικό